top of page
bølger

Maritim avdeling

70°NordVekst AS tilbyr mange tjenester innen maritimt arbeid. Vi har kvalitet på arbeidet vi utfører. Vi utfører blant annet produksjon av håver til oppdrettsnæringen, spleising av tau, reparasjon av tak-nett, montering av slitenhet til trål, garnspretting og annet maritimt arbeid.

Vi tilbyr tjenester for både det private-, og det maritime næringslivet. Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktpersoner på maritim avdeling

Flåteservice- Avsluttet 24. januar 2024

May Lene Isaksen

911 71 447

maylene@70nordvekst.no

Tak- nett og garnspretting
(kontakt Håvard for tak-nett)

Roger Bjørkestøl

411 22 764

roger@70nordvekst.no

Tauspleis, håver og slitenett til trål

Håvard Larsen

952 17 335

havard@70nordvekst.no

bottom of page