top of page

INKLUDERENDE JOBBDESIGN

INKLUDERENDE JOBBDESIGN er et begrep på en arbeidsgiver orientert metode for å skape bærekraftige arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne, og andre med lavt kvalifikasjonsnivå. Personer som har begrensende sjanser for ansettelse i ordinære stillinger.

Viktige momenter i Inkluderende Jobbdesign:

  • Det å ha nedsatt arbeidsevne betyr ikke at en person ikke kan arbeide.

  • Re-design av arbeidsprosesser.

  • Re-design arbeidsprosess kan bidra til å løse eksisterende utfordringer.

  • Fra: mer arbeid utført av færre ansatte, til: samme arbeid utført med flere ansatte og med en dokumentert gevinst!

 

Vi har i dag et samarbeid med Skjervøy sykestue/ sykehjem på 3 deltidsstillinger tilknyttet Inkluderende Jobbdesign.

bottom of page