top of page

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Formålet er å gi et godt og meningsfylt jobbtilbud til de som har fått innvilget uføretrygd.

Vi har 18 faste VTA plasser.

Varig Tilrettelagt Arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinær virksomheter. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver.

 

For å kunne hjelpe våre deltakere videre i livet er vi avhengig av å kunne tilby et bredt utvalg av arbeidsoppgaver. Vår viktigste samarbeidspartner er NAV. Vi arbeider tett sammen med dem for å gi våre deltakere økt livskvalitet.

Vi legger også stor vekt på det sosiale, og prøver å få så mange som mulig med på forskjellige aktiviteter gjennom året. Samhørighet er viktig for de fleste av oss, og da er det viktig for oss å legge til rette for at våre deltakere har muligheten til å oppleve det på 70° NORDVEKST.

Vi ønsker at alle deltakere hos oss skal være fornøyde, og har søkelys på en aktiv brukermedvirkning. Hos oss skal alle som er i tiltak ha mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag. Alle kjenner seg selv og sine behov best, og hos oss er DU i sentrum!

Alle deltakere skal ha sin egen individuelle aktivitetsplan. Planen skal forandres etter hvert som mål og behov endrer seg.

Du vil få oppfølgning av våre dyktige medarbeidere, og vårt mål er å hjelpe deg til å finne dine ressurser og muligheter, slik at du kan bruke disse til det beste for deg selv.

 

Du vil få mulighet til å prøve deg ut i ulike arbeidsoppgaver. Dette gjøres enten internt i bedriften, eller ekstern i bedrifter i det ordinære arbeidsmarked.

Hva kan vi tilby deg?

Bonuslønn i tillegg til din uførepensjon.

Inkluderende jobbdesign. Se video her

 Trene gratis på Feel 24.

Ta ulike kurs, som er tilpasset ditt behov og nivå. 

bottom of page