top of page

Historien til 70°NordVekst

Vi er stadig under utvikling, og følger både endringer i samfunnet og arbeidsmarkedet.

70 NORDVEKST AS het opprinnelig Skjervøy Arbeidssamvirke AS. 

Skjervøy Arbeidssamvirke AS ( kjent som Skjervøy ASVO) ble etablert 17. juni 1999. Startet opp i Skjervøy Bilservices gamle lokaler, vi var da 10 arbeidstakere. 1. mai 2004 flyttet vi inn i nye lokaler i Industriveien 7. Den 25.05.22 ble det vedtatt av bedriftens generalforsamling, endring av navn til 70 NORDVEKST AS (kjent som 70° NordVekst).

 

Bedriften er heleid av Skjervøy kommune, men drives som en egen juridisk enhet.

Formålet med bedriften er menneskelig vekst og utvikling, og vårt hovedfokus er på våre arbeidstakere, som av en eller annen grunn for øyeblikket ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet.

For å kunne hjelpe våre deltakere videre i livet er vi avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av arbeidsoppgaver, både internt og eksternt. Bedriften består i dag av to faste arbeidstiltak, varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende tiltak, som til enhver tid er tilknyttet bedriftens forskjellige avdelinger. Vi har fire hovedavdelinger, bruktbutikk, transport, service og miljø, vedproduksjon og maritim, som tilbyr ulike varer og tjenester. 

Vi jobber aktivt med SE (supported employment), og har tett kontakt med det eksterne næringslivet.

 

Vår viktigste samarbeidspartner er NAV, og vi arbeider tett sammen med aktuelle tjenester for å gi våre deltakere økt livskvalitet. Vi har et godt kontaktnett blant annet med psykiatritjeneste, omsorgstjeneste, videregående opplæring, bofellesskap, diverse arbeidsgivere og Feel24.

Vi legger stor vekt på det sosiale, og prøver å få så mange som mulig med på forskjellige aktiviteter gjennom året. Samhørighet er viktig for de fleste av oss, og da er det viktig for oss å legge til rette for at våre deltakere har muligheten til å oppleve det på bedriften vår.

bottom of page